„Ve zdravém těle zdravý duch“

Naše mateřská škola se zabývá výchovou a vzděláváním dětí a dětí se zdravotním postižením, znevýhodněním, dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje.